Jdi na obsah Jdi na menu

SPC

7. 10. 2014

 

SPC a statistické metody

 

Výsledkem statistické regulace procesů (SPC) je udržování definovaných parametrů procesu (výrobku) ve stanovených tolerancích. Tyto tolerance jsou užší, než tolerance při jejichž překročení již hovoříme o neshodě. Výklad vychází ze současných platných norem pro statistické metody řízení jakosti a standardů automobilového průmyslu SPC.

 

Cíle:

 • Seznámit se s obecnými principy statistické regulace procesů (SPC).
 • Naučit se identifikovat možnosti aplikace vhodných metod statistické regulace procesů.
 • Zvládnout různé typy regulačních diagramů včetně určení příslušných regulačních mezí.
 • Naučit se ověřit podmínky pro aplikaci metod SPC a jejich zavedení do praxe.

Cílová skupina:

Pracovníci útvaru řízení jakosti, manažeři kvality, pracovníci výrobních úseků, pracovníci zkušebních a kontrolních útvarů, technologové, pracovníci technické přípravy výroby, interní auditoři a především zástupci organizací, které se chtějí stát dodavateli pro automobilový průmysl.

 

Obsah:

 • Terminologie a pojmy
 • Požadavky na statistické metody při řízení procesů vyplývajících z norem ISO řady 9000, dokumentů VDA,...
 • Sběr, zpracování, vyhodnocení dat
 • Nástroje statistiky:
  • paretův diagram
  • histogram
  • diagram příčin a následků
  • bodový diagram
 • regulační diagram
 • Principy regulace procesů
 • Statistická stabilita - náhodné a zvláštní principy nestability
 • Gaussovo rozdělení
 • Regulační diagramy při kontrole srovnáním
 • Regulační diagramy při kontrole měřením
 • Způsobilost procesů

 

Metody:

Dvoudenní seminář - Odborný výklad kombinovaný s diskusí, týmová práce v malých skupinách, případové studie, praktické zkušenosti.