Jdi na obsah Jdi na menu

PPAP

7. 10. 2014

 

PPAP - Proces schvalování dílů ve výrobě

 

Účelem procesu schvalování dílů k výrobě je zajistit, aby všechny požadavky technických specifikací a výkresů zákazníka byly dodavatelem řádně pochopeny a proces dodavatele vyráběl výrobky splňující tyto požadavky pro sériovou výrobu při potvrzených objemech a termínech. Výklad vychází ze současných platných standardů automobilového průmyslu PPAP.

 

Cíle:

 • Seznámit se s požadavky výrobců automobilového průmyslu - tzv. 'americké silné trojky' na své dodavatele při schvalování dílů k výrobě.
 • Naučit se v rámci předvýrobních etap zajistit provádění a dokumentování takových činností, bez kterých by zákazník neschválil zahájení sériové výroby.
 • Seznámit se s tím, které dokumenty je nutno předkládat zákazníkovi ke schválení a které musí být zákazníkovi k dispozici ve firmě.

 

Cílová skupina:

Pracovníci útvaru vývoje, konstrukce a přípravy výroby, manažeři kvality, vedoucí pracovníci výrobních úseků, interní auditoři a zástupci organizací, které se chtějí stát dodavateli pro automobilový průmysl.

 

Obsah:

 • Terminologie a pojmy
 • Jednotlivé dokumenty používané při PPAP (FMEA návrhu a procesu, Control Plan)
 • Požadavky na oznamování zákazníkovi
 • Požadavky na předkládání zákazníkovi
 • Úrovně prokazování
 • Situace, kdy předkládání není požadováno
 • Statut PPAP
 • Zvláštní znaky
 • Specifické požadavky zákazníků
 • Kontrolní pomůcky
 • Ztráty v řetězci dodavatelů
 • Záznamy o schvalování

 

Metody:

Jednodenní seminář - Odborný výklad kombinovaný s diskusí, týmová práce v malých skupinách, případové studie, praktické zkušenosti.