Jdi na obsah Jdi na menu

MSA

7. 10. 2014

 

MSA - Způsobilost systému měření

 

Analýza systému měření slouží k posouzení systému měření a po identifikaci zdrojů variability měření umožňuje stanovit efektivní nápravná opatření. Výklad vychází ze současných platných standardů automobilového průmyslu MSA.

 

Cíle:

 • Získání informací o významu a funkci metrologie v systému jakosti a jejím používání v praxi.
 • Zvládnout způsoby stanovení reprodukovatelnosti, opakovatelnosti a R&R
 • Naučit se posoudit systém měření pomocí statistických veličin, které popisují variabilitu systému.

 

Cílová skupina:

Pracovníci útvaru metrologie, řízení jakosti, manažeři kvality, pracovníci výrobních úseků, interní auditoři a zástupci organizací, které se chtějí stát dodavateli pro automobilový průmysl.

 

Obsah:

 • Vznik a úloha metrologie
 • Legální metrologie
  • normy řady ISO 90001
  • normy automobilového průmyslu VDA 6.1., QS 9000 aj.
 • Znaky výstupu - definice pojmů
 • Proměnlivost 
 • Normální rozdělení
 • Postupy vyhodnocení systému měření
  • opakovatelnost
  • reprodukovatelnost
  • stabilita
  • linearita
 • Analýza systému měření
 • Studie 'spojitého' systému měření GRR

 

Metody:

Jednodenní seminář - Odborný výklad kombinovaný s diskusí, týmová práce v malých skupinách, případové studie, praktické zkušenosti.