Jdi na obsah Jdi na menu
 


G8D

7. 10. 2014

 

G8D - Proces řešení problémů a zlepšování

 

Proces G8D nabízí schéma pro identifikaci hlavní příčiny tohoto stavu a zavedení vhodných nápravných opatření. Proces G8D umožní změnit procesy, systémy, technologie a metody tak, aby opakování jednou vyřešeného problému nebylo možné.

Výklad vychází ze současných používaných standardů automobilového průmyslu.

 

Cíle:

 

 • Seznámit se s požadavky výrobců automobilového průmyslu na Proces řešení problému tj. sled kroků, které mají proběhnout ve chvíli, kdy problém vznikne.
 • Naučit se zajistit provádění a dokumentování takových činností, které zajistí okamžitou nápravu a odstranění příčin problémů tak, aby byl problém provždy odstraněn.  

 

Cílová skupina:

Pracovníci útvaru řízení jakosti, konstrukce a přípravy výroby, manažeři kvality, vedoucí pracovníci výrobních úseků, interní auditoři a zástupci organizací, které se chtějí stát dodavateli pro automobilový průmysl.

 

Obsah:

 • Terminologie a pojmy
 • Požadavky systému na zlepšování a řešení problémů
 • Jednotlivé kroky Global 8D:
  • D0 - Příprava pro proces G8D
  • D1 - Založení týmu
  • D2 - Popis problému
  • D3 - Navržení dočasných nápravných opatření
  • D4 - Definování a verifikování kořenových příčin
  • D5 - Výběr a verifikace trvalých nápravných opatření
  • D6 - Implementace a validace nápravných opatření
  • D7 - Prevence výskytu
  • D8 - Uznání týmových a individuálních příspěvků

Metody:

Jednodenní seminář - Odborný výklad kombinovaný s diskusí, případová studie, praktické zkušenosti.