Jdi na obsah Jdi na menu

FMEA

7. 10. 2014

 

FMEA - Analýza vad a jejich následků

 

Analýza FMEA je v současné době nejčastěji používanou metodou posuzování a vyhodnocování možných rizik. Používáním této metody je možno zabránit nebo zmírnit rizika, která vznikají při budování systému řízení, vývoji výrobku a jeho konstrukci, v technologii při vývoji procesu a při samotné výrobě. Výklad vychází ze současných platných standardů automobilového průmyslu FMEA.

 

Cíle:

  • Seznámit se s požadavky předpisů pro automobilový průmysl na používání statistických nástrojů zabezpečování jakosti.
  • Pochopit možná rizika při plánování výrobků a procesů.
  • Naučit se správně používat metodiku FMEA při analýze možných vad výrobků a procesů.

 

Cílová skupina:

Pracovníci útvaru vývoje, konstrukce a přípravy výroby, manažeři kvality, vedoucí pracovníci výrobních úseků, interní auditoři a zástupci organizací, které se chtějí stát dodavateli pro automobilový průmysl.

 

Obsah:

  • Základní pojmy FMEA - závažnost, výskyt a detekce
  • Obecný postup FMEA
  • Typy FMEA a jejich zvláštnosti
  • Postup při provádění FMEA návrhu
  • Postup při provádění FMEA procesu
  • Kritéria pro klasifikaci závažnosti, četnosti a odhalitelnosti
  • Dokumentování výsledků
  • Doporučená následná opatření
  • Praktické příklady

 

Metody:

Jednodenní seminář - Odborný výklad kombinovaný s diskusí, případové studie, praktické zkušenosti.