Jdi na obsah Jdi na menu

APQP

7. 10. 2014

  

APQP - Moderní plánování kvality (Control Plan)

 

Jedním ze základních požadavků norem pro automobilový průmysl je zabezpečování procesu trvalého zlepšování. APQP je strukturovanou metodou definování a ustanovení kroků nezbytných pro neustálé zlepšování procesů. Přidaná hodnota této metody směřuje do řízení zdrojů k uspokojení zákazníka, podporování včasné identifikace požadovaných změn a předcházení pozdějším změnám. Výklad vychází ze současných platných standardů automobilového průmyslu APQP a VDA.

 

Cíle:

 • Pochopit hlavní filozofii dynamického vývoje a zlepšování procesů.
 • Zvládnout využívání nástrojů pro zlepšování procesů a týmové práce.

 

Cílová skupina:

Pracovníci útvaru vývoje, konstrukce a přípravy výroby, manažeři kvality, vedoucí pracovníci výrobních úseků, interní auditoři a zástupci organizací, které se chtějí stát dodavateli pro automobilový průmysl.

 

Obsah:

 • Definice pojmů zlepšování
 • Identifikace možných zlepšení
 • Harmonogram plánování kvality
 • Přezkoumání požadavků a prohlášení o vyrobitelnosti
 • Jednotlivé etapy harmonogramu
  • Strategie a koncepce
  • Návrh a vývoj produktu
  • Návrh procesu
  • Validace
  • Prototyp
  • První kusy
  • Sériová výroba
 • Definování vstupů a výstupů
 • Návaznost dalších nástrojů při realizaci jednotlivých etap
 • Plán regulace - Control plan
 • Příklady plánů regulace

 

Metody:

Jednodenní seminář - Odborný výklad kombinovaný s diskusí, týmová práce v malých skupinách, případové studie, praktické zkušenosti.