Jdi na obsah Jdi na menu

Poradenství k systémům managementu

7. 10. 2014

Nové páté vydání ISO 9001 ruší a nahrazuje čtvrté vydání (ISO 9001:2008). Je technickou revizí předchozího vydání ve formě přijetí revidované posloupnosti kapitol/článků, úpravy revidovaných „zásad managementu kvality“ a nových pojmů.

Text byl vypracován s využitím „závazné struktury“ (tj. posloupnost kapitol/článků, společný text a terminologie) uvedené v příloze SL, dodatek 2 směrnic ISO/IEC, část 1, Consolidated ISO Supplement, 2013. Cílem je posílit sladění norem ISO pro systémy managementu a usnadnit jejich implementaci v organizacích, které musí plnit požadavky dvou nebo více takových norem zároveň.

Byla změněna posloupnost kapitol/článků, aby byla v souladu s „Přílohou SL“.

Tento nový harmonizovaný přístup umožňuje doplňování textu specifického pro daný obor (v tomto případě specifického pro kvalitu); tento přístup byl aplikován začleněním:

a)   specifických požadavků na systém managementu kvality, které byly považovány za nezbytné pro plnění předmětu normy ISO 9001;

b)   textu odrážejícího používání zásad managementu kvality, které tvoří základ norem pro systémy managementu kvality zpracovaných ISO;

c)   požadavků a poznámek s cílem vyjasnit a zajistit jednotný výklad a implementaci „společného textu“ v kontextu systému managementu kvality.

·         Podnikové a organizační poradenství

o    Organizační, procesní a informační analýzy

o    Optimalizace procesních a organizačních modelů s cílem zvyšování výkonnosti a snižování nákladů s využitím moderních aplikačních nástrojů

o    Nastavení systému měření výkonnosti procesů

o    Tvorba podnikatelské, finanční, obchodní nebo organizační strategie

o    Vyhledávání potenciálu ke zlepšování

o    Detailní analýza výrobních procesů a kvantifikování ztrát v procesech – nastavení podmínek pro zavedení štíhlé výroby

o    Podpora a realizace podnikatelských záměrů

o    Posuzování energetické náročnosti a energetické audity

·         Integrované systémy řízení

o    Budování, implementace a správa samostatných a integrovaných systému řízení podle požadavků následujících standardů: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/TS 16949, ISO 27001, C-o-C, ISO 50001 a dalších

o    Implementace a správa oborových a národních požadavků, norem a standardů

o    Rozvoj a zlepšování standardizovaných systémů řízení

o    Návrh struktury řízení dokumentace a záznamů

o    Integrace systémů řízení od definice strategie až po závěrečné vyhodnocení

o    Implementace modelů trvalého zlepšování v oblasti kvality TQM

o    Užití a rozvoj nástrojů na bázi EFQM modelu a národních cen kvality

o    Budování a implementace systému řízení kvality ve státní správě a samosprávě podle metodiky CAF

o    Interní audity jejich realizace a optimalizace, realizace opatření a změn