Jdi na obsah Jdi na menu
 


Energetický management ISO 50001

9 kroků k efektivnímu energetickému managementu

Ing. Martin Krejčí

Úvodem

Trápí Vás otázky šetření energií, snižování nákladů, ochrana životního prostředí? Chcete trvale působit na zlepšení své situace a zajímají Vás informace jak tyto požadavky realizovat? Systém energetického managementu nabízí příležitosti ke snížení specifických nákladů na energie a ochranu životního prostředí. Certifikace systému umožňuje prezentovat své strategie pro Vaše okolí. V tomto článku jsme pro Vás připravili krátký návod pro zavedení systému energetického managementu.

 1. Udělejte skutečnou analýzu

Při analýze můžete získat přehled o potřebných skutečnostech z již existující dokumentace. Měli byste shromažďovat veškeré informace a vzít v potaz následující aspekty:

 • spotřeba a požadavky na energetickou účinnost
 • provozní, organizační, zákaznické požadavky
 • právní požadavky a povolení
 • strategie, politiky, strategické a operativní cíle
 • data o potřebě jednotlivých druhů energií
 • výsledky nákladového účetnictví a možností plánování investic

Je důležité, aby vznikla porovnávací tabulka (matice nebo přehled), který umožní odhalit mezery a možnosti úspor a zvýšení efektivity. Tento výstup by měl být v takové formě, aby jej bylo možné aktualizovat a sledovat trendy jeho vývoje.

 

 1. Vytvořte Energy Team

Jmenujte vedoucího týmu, ideálně z funkce, která má velký zájem na efektivním využívání energie. To může být výrobní, technický ředitel, šéf technologie - pro tyto lidi obecně platí, že jsou zaměření na energetickou účinnost a nízké náklady na energii. V týmu by měly být zastoupeny různé funkce v rámci společnosti s největším dopadem na energetickou účinnost.

 

 1. Definujte svoji energetickou potřebu a své cíle

Definice strategie energetické účinnosti je klíčovým krokem na cestě k efektivnímu systém energetického managementu. Tato strategie musí být začleněna do podnikové strategie a být v souladu se strategickými i operativními cíly a programy směřujícími k dosažení udržitelného hospodaření a rozvoje. Jestliže je cílem zavedení energetického managementu a certifikaci systému podle ISO 50001, pak musí politika, cíle a opatření odpovídat požadavkům normy.

 

 1. Prozkoumejte použité energie a místa, kde jsou spotřebovávány

Dalším úkolem bude zachytit aktuální spotřeby energie a jejich místa. Na počátku si určitě všimnete nějakých chyb ve vašem stávajícím technickým měřicím zařízení a v efektivním využívání energie. Takže při hodnocení analýzy mějte na paměti, že chyby v počáteční fázi nejsou žádná překážka.

Praxe ukazuje, že stávající naměřená data spotřeby energie často nevykazují dostatečnou představu o energetické účinnosti podniku.

Pro první odhady mohou být použity údaje z energetických štítků, pak byste měli analýzu založit na skutečných měřeních, proto mějte na paměti i různá rizika:

 • pouze údaje skutečně změřené, můžete trvale sledovat, aby se zlepšila jejich úroveň. Pouze data, která můžete skutečně ovlivnit, byste měli sledovat průběžně.
 • pokud pracujete pouze s odhady, můžete stanovit špatné kritéria významnosti
 • znalost celého zařízení a procesů může být mnohem důležitější

 

 1. Spravujte energetickou účinnost a jejich "kritické" spotřebitele a procesy

Trvalý rozvoj "znalostní základny" je důležitým cílem systému energetického managementu.

Jestliže jsou identifikovány spotřeby ve vaší společnosti, měli byste setřídit nejkritičtější spotřeby (ve smyslu spotřeby a možností úspor), které chcete ovládat v budoucnosti. Poté stanovit cíle, jak přesně bude zlepšení vypadat v příštích letech. Energetická výkonnost odkazuje na měřitelné výsledky (účinnost, využití a spotřeba).

Při formulaci akčních plánů musí být předem definovány ukazatele, na kterých lze úspěch měřit konkrétně. Vždy začněte s prováděním opatření, která slibují rychlý úspěch, a případně také v oblastech, které nevyžadují investice i když mají malý význam.

 

 1.  Definujte jednoduchý základní proces pro systém energetického managementu

Pro integraci řízení spotřeby energie do stávajících systémů řízení je obvykle namístě definovat proces obsahující vyšší manažerskou kontrolu. Cílem je zaměřit se s jeho pomocí na racionální přístup k těm oblastem, které nabízejí nejlepší poměr nákladů a přínosů ke zlepšení energetické účinnosti. Udržujte proces tak jednoduchý, jak jen je to možné.

 

 1.  Rozdělte úkoly a povinnosti

Interní komunikace a školení pracovníků je klíčem k úspěšné realizaci systému energetického managementu. Nejdříve byste měli analyzovat, kteří zaměstnanci mají dopad na energetickou účinnost a jak velkou. Pak přizpůsobit typ a rozsah nezbytné komunikace, vzdělávání a odborné přípravy šité na míru v různých oblastech. Nezapomeňte na dodavatele a poskytovatele služeb!

Energetická politika by měla být klíčovým prvkem komunikace. Pokud bude energetická politika koncipována jako stručné, krátké pokyny, zvýšíte šanci, že bude vnímána.

 

 1.  Správa procesů s dopadem na energetickou účinnost

Nyní byste měli pokračovat v řídicích a kontrolních procesech s dopadem na programy energetické účinnosti. Pravidelně kontrolujte, zda účinnost těchto postupů a procesů, které mohou vést ke značným ztrátám v oblasti energetické účinnosti a řízení je v rámci modelu PDCA (Plan, Do, Check, Act). Použijte důsledně stávající systémy a kontrolní opatření.

Kromě klasických výrobních procesů jsou zejména procesy nákupu technického vybavení, energetických výrobků a služeb, proces údržby zařízení, jedinečnou příležitostí jak zlepšit energetickou účinnost.

Další důležitou součástí energetického managementu je zajistit, aby bylo zajištěno dodržování právních předpisů. Příslušná dokumentace k systému je důležitá pro úspěch, ale dokumentujte jen to, co je nutné!

Energetická účinnost je pouze jedním z mnoha faktorů efektivní výroby. Je zde však významný potenciál úspor například:

 • Rozvaha umístění procesů a zázemí včetně sousedních objektů, ve vztahu k vytápění a rekuperace tepla
 • energeticky optimalizovaný design výrobních procesů (výrobních fáze, série, využití zařízení)
 • optimalizovaný nákup vybavení, technické zázemí a služby
 • zvýšená pozornost energetické účinnosti výrobku a obalový design

 

 1. Zkontrolujte účinnost a efektivitu systému

Základním prvkem pro hodnocení efektivnosti systému energetického managementu jsou interní audity energetického managementu. Cílem auditu je prokázat, zda byl systém realizován efektivně, a je schopen dosáhnout požadovaných zlepšení.

Při přezkoumání účinnosti a efektivnosti systému, mějte na paměti, aby náklady na energii, a tudíž veškeré úspory energie ve stejnou dobu dosáhli úsporu nákladů. Tak, že systém je efektivní, měly by náklady na systém a investice být menší než dosažené úspory nákladů. Jedinými výjimkami jsou jiné, další motivy, jako jsou právní požadavky a očekávání zákazníků.

      Závěrem

Nezávislé posouzení a certifikát přidá vašemu snažení důvěryhodnost a může Vám pomoci k lepšímu obrazu vaší společnosti v očích zákazníků, okolí i vlastních pracovníků. Pokud se rozhodnete certifikovat svůj systém energetického managementu, možná budete potřebovat předběžné posouzení pro odhalení oblastí, které nesplňují požadavky normy a uzavřít tyto mezery před certifikačním auditem.

Je důležité pečlivě si vybrat certifikační společnost. Obecně platí, že spolupráce na mnoho let ovlivní do určité míry, vývoj Vašeho systému řízení. Proto by takový vztah měl být založen na přínosech plynoucích z odborných znalostí a zkušeností, bez kterých audit nemohl poskytnout potenciál pro zlepšení.

 

Ing. Martin Krejčí

Leadauditor QualityAustria