Jdi na obsah Jdi na menu

SPC

21. 5. 2014

 Výsledkem statistické regulace procesů (SPC) je udržování definovaných parametrů procesu (výrobku) ve stanovených tolerancích. Tyto tolerance jsou užší, než tolerance při jejichž překročení již hovoříme o neshodě. Výklad vychází ze současných platných norem pro statistické metody řízení jakosti a standardů automobilového průmyslu SPC.

 

Cíle:

 • Seznámit se s obecnými principy statistické regulace procesů (SPC).
 • Naučit se identifikovat možnosti aplikace vhodných metod statistické regulace procesů.
 • Zvládnout různé typy regulačních diagramů včetně určení příslušných regulačních mezí.
 • Naučit se ověřit podmínky pro aplikaci metod SPC a jejich zavedení do praxe.

Cílová skupina:

Pracovníci útvaru řízení jakosti, manažeři kvality, pracovníci výrobních úseků, pracovníci zkušebních a kontrolních útvarů, technologové, pracovníci technické přípravy výroby, interní auditoři a především zástupci organizací, které se chtějí stát dodavateli pro automobilový průmysl.

 

Obsah:

 • Terminologie a pojmy
 • Požadavky na statistické metody při řízení procesů vyplývajících z norem ISO řady 9000, dokumentů VDA,...
 • Sběr, zpracování, vyhodnocení dat
 • Nástroje statistiky:
  • paretův diagram
  • histogram
  • diagram příčin a následků
  • bodový diagram
 • regulační diagram
 • Principy regulace procesů
 • Statistická stabilita - náhodné a zvláštní principy nestability
 • Gaussovo rozdělení
 • Regulační diagramy při kontrole srovnáním
 • Regulační diagramy při kontrole měřením
 • Způsobilost procesů

 

Metody:

Dvoudenní seminář - Odborný výklad kombinovaný s diskusí, týmová práce v malých skupinách, případové studie, praktické zkušenosti.